Облік втрат на тертя в зубчастій передачі зазвичай здійснюється за допомогою к.к.д., який визначається за формулою η = Мв / Мn І,
де Мв – момент на відомому валу;
Мn – момент на ведучому валу;
і – передавальне відношення зубчастої передачі.

Величина ККД зубчастої передачі як правило залежить від типу передачі, матеріалу зубчастих коліс, способу і якості обробки поверхонь зубів. В якості середніх величин можна прийняти для трубопровідної арматури дані значень ККД однієї пари зубчастих коліс, наведені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Значення ККД однієї пари зубчастих коліс, що приймаються при розрахунку арматури

Обробка зубівТип передачі
Циліндрична з прямими зубамиКонічна з прямими зубами
Зуби чавунні литіНові — 0,8; прироботані — 0,9Новые — 0,75; прироботані — 0,85
Зуби фрезеровані0,960,95
Зуби сталеві шліфовані0,970,96

При послідовній роботі декількох пар зубчастих коліс загальний к.к.д. передачі визначається з добутку η = η1 • η2 • η3 • . • ηn,
де η загальний к.к.д. всій передачі;
η1, η2, η3, , ••• ηn к.к.д. пар зубчастих коліс, що становлять передачу.

Коефіцієнт корисної дії черв’ячної передачі визначається за формулою

Втрати на тертя в зубчастих і черв'ячних передачах трубопровідної арматури

де α – кут підйому гвинтової лінії черв’яка;
ρ – кут тертя;
η0 – к.к.д. опор

При підшипниках кочення приймають η0 = 0,99, при підшипниках ковзання η0 = 0,94. На мал. 1 (крива 1) показано зміна коефіцієнта тертя μ між сталевим загартованим шліфованим черв’яком і бронзовим колесом в залежності від швидкості ковзання.
Крива 2 показує коефіцієнт тертя між сталевим загартованим шліфованим черв’яком і черв’ячним колесом з древеснослоїстого пластика (ДСП).
Стосовно до умов роботи арматури отримано: для пари сталевий черв’як – бронзове черв’ячне колесо μ ≈ 0,08, для пари сталевий черв’як – черв’ячні колесо з ДСП μ ≈ 0,05.

Втрати на тертя в зубчастих і черв'ячних передачах трубопровідної арматури

Малюнок 1 Графік залежності коефіцієнта тертя μ від швидкості ковзання v в черв’ячної парі