Search
Close this search box.

Які типи випробувань проводять для трубопровідної арматури?

Для забезпечення якості трубопровідної арматури та перевірки її відповідності стандартам та вимогам проводяться різноманітні типи випробуваннь. Ось деякі з них:

Гідравлічні випробування на міцність

Ці випробування проводяться для перевірки міцності та герметичності арматури під впливом внутрішнього тиску. Зазвичай арматура заповнюється водою або іншою рідиною під певним тиском протягом визначеного періоду часу, щоб виявити будь-які слабкі місця або витоки. Гідравлічні випробування трубопровідної арматури на міцність є одним з найважливіших іспитів, які проводяться для забезпечення якості та безпеки арматури перед її введенням в експлуатацію. Ось деякі ключові аспекти гідравлічних випробувань на міцність:

— Підготовка до випробування: Перед початком випробувань арматура піддається попередній інспекції для виявлення будь-яких дефектів чи пошкоджень. Усі недоліки виправляються або арматура замінюється на нову, якщо це необхідно.

— Підготовка випробувального обладнання: Випробування проводяться у спеціальних установках, де арматура піддається дії внутрішнього тиску, який поступово збільшується до певного рівня, що встановлюється відповідно до вимог.

— Навантаження та тиск: Випробування можуть проводитися як статично (постійний тиск) або динамічно (змінний тиск). Тиск зазвичай збільшується поступово до максимального значення, яке визначається відповідно до стандартів чи специфікацій.

— Час випробування: Після досягнення максимального тиску або іншого визначеного критерію тиск утримується на протязі певного періоду часу для оцінки стійкості арматури під навантаженням.

— Оцінка результатів: Після завершення випробування арматура інспектується для виявлення будь-яких слабких місць, пошкоджень або витоків. Якщо арматура пройшла випробування успішно і відповідає вимогам, вона вважається готовою до експлуатації.

Гідравлічні випробування на міцність є невід’ємною частиною процесу виробництва трубопровідної арматури та допомагають гарантувати безпеку та надійність арматури у різних умовах експлуатації.

Механічні випробування

Ці випробування оцінюють міцність та стійкість арматури під час механічних навантажень, таких як тяга, стискання, згин та удар. Вони допомагають визначити, наскільки арматура може витримати експлуатаційні умови. Ось деякі типи механічних випробувань, які часто проводяться:

— Тягові випробування: Ці випробування оцінюють міцність арматури при здатності витримувати тягове навантаження. Арматура розташовується між фіксованими точками, а потім навантажується тягою, щоб визначити, наскільки вона може розтягнутися перед появою деформацій або руйнувань.

— Стискальні випробування: Ці випробування використовуються для визначення міцності арматури під дією стискальних сил. Арматура зазначеного розміру стискається між двома платформами або затискнута в пресі для вимірювання максимальної сили, яку вона може витримати перед пошкодженням.

— Згинні випробування: Ці випробування оцінюють здатність арматури витримувати згинні навантаження. Арматура розміщується на опорних точках, після чого на неї навантажується згинальна сила для вимірювання максимального моменту згину та визначення межі міцності.

— Ударні випробування: Ці випробування використовуються для визначення міцності арматури під дією ударних навантажень. Арматура піддається удару стандартним методом або за допомогою спеціальних ударних пристроїв для визначення її стійкості до ударів.

— Випробування на втомлення: Ці випробування оцінюють тривалість роботи арматури під дією повторних навантажень. Арматура піддається циклічним навантаженням для вимірювання зміни її міцності та визначення меж втомлення.

Випробування на витривалість

Ці випробування проводяться для оцінки тривалості роботи арматури при постійних або змінних умовах навантаження. Вони дозволяють визначити, як довго арматура може функціонувати без втрати продуктивності або безпеки.

— Циклічне навантаження: Під час випробувань арматура піддається циклічним навантаженням, які можуть бути змінними або постійними. Це може включати зміну тиску, температури, згину, тяги тощо з певною частотою та амплітудою.

— Моніторинг параметрів: Під час випробувань вимірюються та контролюються різні параметри, такі як тиск, температура, зміна розмірів, напруження тощо. Це дозволяє оцінити реакцію арматури на навантаження та визначити її міцність під час тривалого використання.

— Аналіз змін: Після завершення випробувань аналізуються отримані дані для визначення змін у властивостях арматури під час тривалого навантаження. Це дозволяє виявити будь-які слабкі місця або дефекти, які можуть виникнути внаслідок довготривалої експлуатації.

— Оцінка стійкості: На основі результатів випробувань оцінюється стійкість арматури до тривалого використання та з’явлення ознак зношення, деформації або втоми матеріалу. Це допомагає визначити придатність арматури для використання у реальних умовах.

— Стандарти якості: Випробування на витривалість проводяться відповідно до встановлених стандартів та нормативів, які регулюють процес випробувань, умови експлуатації та вимоги до результатів.

Випробування на корозійну стійкість

Ці випробування оцінюють стійкість арматури до корозії, що може виникати внаслідок контакту з агресивними середовищами або хімічними реагентами. Вони допомагають визначити, наскільки тривалим буде експлуатаційний термін арматури в різних умовах.

— Вибір агресивного середовища: Для випробувань вибирають агресивне середовище, яке відповідає умовам реальної експлуатації. Це може бути вода з підвищеним вмістом хлору, кислоти, луги або інших хімічних речовин.

— Вплив температури і тиску: Випробування проводяться при різних температурах і тисках, що відповідають реальним умовам експлуатації, для визначення впливу цих факторів на корозійну стійкість арматури.

— Період випробування: Арматура піддається випробуванням на корозійну стійкість протягом тривалого періоду часу для оцінки її стійкості до корозії протягом різних етапів експлуатації.

— Вимірювання змін: Під час випробувань вимірюються зміни властивостей арматури, такі як маса, товщина стінки, механічні властивості тощо, для виявлення ознак корозії та визначення швидкості її поширення.

— Оцінка результатів: На основі отриманих даних оцінюється корозійна стійкість арматури та визначається її придатність для використання в реальних умовах. Якщо арматура успішно пройшла випробування, вона вважається стійкою до корозії і може бути введена в експлуатацію.

Випробування на герметичність

Ці випробування проводяться для перевірки герметичності з’єднань та ущільнювачів арматури під час роботи під тиском або при змінних температурах. Вони дозволяють виявити будь-які прогалини або дефекти, які можуть призвести до витоків.

— Підготовка до випробування: Перед проведенням випробувань арматура інспектується для виявлення будь-яких пошкоджень або дефектів, які можуть вплинути на її герметичність. Усі недоліки виправляються або арматура замінюється на нову.

— Застосування тиску або вакууму: Під час випробувань арматура заповнюється рідиною або газом, а потім піддається дії внутрішнього тиску або вакууму. Це дозволяє вимірювати її здатність утримувати цей тиск без витоку.

— Моніторинг тиску: Під час випробувань тиск в арматурі постійно моніториться та контролюється для виявлення будь-яких змін. Якщо тиск знижується понад певний рівень, це може свідчити про витік або несправність.

— Вимірювання витоку: Після завершення випробувань проводиться оцінка витоку рідини або газу з арматури. Це може вимірюватися за допомогою спеціальних приладів або шляхом візуального огляду.

— Оцінка результатів: На основі отриманих даних оцінюється герметичність арматури та визначається її придатність для використання в реальних умовах. Якщо арматура успішно пройшла випробування і не має витоків, вона вважається герметичною.

Ці типи випробувань допомагають забезпечити високу якість трубопровідної арматури та гарантувати її безпеку та ефективність в різних умовах експлуатації, гарантувати, що трубопровідна арматура відповідає вимогам безпеки та надійності, запобігаючи витокам та мінімізуючи ризик виникнення аварійних ситуацій.

Можливо вам буде цікаво:

Translate »