Умови роботи підшипників і підп’ятників в арматурі мають свої особливості, які полягають в тому, що їх робота часто протікає при недостатньому мастилі, на відкритому повітрі, при відсутності ретельного догляду, з тривалими перервами в роботі і т.п. У зв’язку з цим значення коефіцієнта тертя повинні бути прийняті такими, щоб вони повною мірою відображали ці умови і забезпечували б надійну експлуатацію арматури.

Момент тертя в циліндричному підшипнику ковзання визначається за формулою

                                                                                МТ = μn Q (d / 2) кгс • см,

де Q – навантаження в кгс;
μn – коефіцієнт тертя в підшипнику;
d-діаметр валу в см.

Середні значення коефіцієнта тертя в підшипниках ковзання при зазвичай застосовуваних питомих тисках вказані в табл. 1

Таблиця 1 – Середні значення μn, прийняті в арматурі

МатеріалКоефіцієнт тертя в підшипниках μn
валавтулкиДобре смазаноПогано смазаноТертя покою
СтальБронза0,05—0,100,10—0,200,15—0,30
Чавун0,06—0,120,12—0,200,16—0,32
Сталь0,10—0,150,15—0,250,20—0,40

Щоб зробити розрахунки більш простими і точними, в втрати на тертя в підшипниках ковзання вводиться к.к.д. η, який орієнтовно можна приймати:
– для підшипників ковзання при особливо хорошою мастилі η = 0,98;
– для підшипників ковзання при нормальній мастилі η = 0,96;
– для підшипників кочення η = 0,99.

Для опори для деталей при осьових навантаженнях в конструкціях трубопровідної арматури застосовуються подпятники у вигляді кільцевої п’яти на шпинделях, гайках і маховиках (мал. 1, а) і у вигляді кульової п’яти на шпинделях вентилів (мал. 1, б).

Малюнок 1 Схема роботи п’яти: а кільцевої; б кульовий
Для кільцевої опори, зображеної на рис. 1, а, при сполученні заплечика шпинделя і кришки момент тертя приймається рівним
                                                                                                  Мσ = μσ Q ( / 2) кгс см,

де Q осьове зусилля;
середній діаметр опори; = (d1 + d2) / 2
μσ коефіцієнт тертя в опорах шпинделів, середні значення якого наведені в табл. 2;

Таблиця 2 Значення коефіцієнт тертя μσ, прийняті при розрахунку арматури,

Матеріалμσ
буртаопори
СтальБронза0,20
СтальЧавун0,33
СтальСталь0,30
ЛатуньЧавун0,20

Для кульової опори (мал. 1, б) момент тертя обчислюється за формулою
                                                                                                                            Мш = 0,25 μш Q .
Розрахунок моменту проводиться виходячи з того, що в місці контакту головки шпинделя з опорою створюється майданчик діаметром (рис. 1), який визначається за формулою p>

Беручи μш = 0,3, отримуємо момент тертя в кульовій опорі типу шпиндель тарілка при однакових матеріалах цих деталей

де Q осьове зусилля в кгc;
радіус головки шпинделя в см;
Е модуль пружності в кгс / см2.

При різних матеріалах шпинделя і тарілки клапана може бути застосована формула наведеного модуля пружності

                                                                     де Е1 і Е2 модулі пружності матеріалів шпинделя і тарілки.